.


https://www.youtube.com/embed/9gC5nZxR7SYHet is weer zover. Elk half jaar, voor het Joodse Nieuwjaar en voor Pesach, worden duizenden briefjes, die de bezoekers van de Westelijke Muur in de scheuren van de muur hebben geschoven, door medewerkers van de Muur verzameld en vervolgens begraven op de Olijfberg. 

          

 

 

https://www.youtube.com/embed/4SFWuf0eywA 

10 Ongelofelijke Israël natuurparken

Pesach: Joods Pasen

 

Ook al was er vroeger met al het stof van de kachel stoken reden tot grote schoonmaak, toch is die schoonmaak niet alleen typisch Hollands, maar ook typisch Joods. Voor Pesach wordt het huis met bezemen gekeerd, want er mag geen kruimeltje gist of deegwaar met gist in huis zijn (Exodus 12:15). De avond vóór Pesach, wordt het huis doorzocht of er nog ergens iets gegists ligt. Vaak wordt daar een spel voor de kinderen van gemaakt en zijn er toevallig-expres bv. broodkorsten achtergelaten (liefst in papier of plastic verpakt om morsen te voorkomen!). Wat er aan ‘verboden waar’ is, wordt buiten verbrand. Een week lang wordt immers alleen ongegist (= ongezuurd) brood gegeten, de welbekende matzes. Dat ter herinnering aan Egypte: er was geen tijd om deeg te laten rijzen, toen de Joden zo plotseling uit Egypte trokken.
Zoals u ongetwijfeld weet, herinnert het Pesach-feest aan de uittocht uit Egypte, de bevrijding uit het doodshuis van de slavernij. Toen als laatste van de plagen, de doodsengel door Egypte trok, ging hij voorbij aan de huizen van de Joden waar op last van Mozes het bloed van een bokje aan de deurposten gestreken was. Pesach betekent: voorbijgaan.

LIJDENSGEDACHTEN

 

 

‘Van Zondag 1 van “de Heidelberger” zijn we zo langzamerhand wel verlost’, hoorde ik een geestelijk verzorger onlangs verzuchten. De uitspraak bleef pijnlijk bij mij haken. Ik geef toe, de spreekwijze van de Heidelbergse Catechismus klinkt ouderwets en is nog maar moeilijk te “verkopen”.

Maar als christen kun je om de strekking er van niet heen. Wie schetst dan ook mijn nieuwsgierigheid toen ik Zondag 1 aangehaald zag in een commentaar op mijn eigen boek “De heiliging van Gods Naam” uit 1991, met als ondertitel “Verzet en overgave in het lijden van het Joodse volk”. Het geeft een overzicht van allerlei gedachtegangen rondom “Auschwitz”.   Volgens de epiloog is het leven na de holocaust niet meer het leven van voorheen. Dr. A. van de Beek, hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, publiceerde zelf in 2002 het boek “De kring om de Messias. Israël als volk van de lijdende Heer”. Hij radicaliseert mijn conclusie. “Het leven na de holocaust is zelfs in de eigenlijke zin meer, het is een bestaan in de dood.”

Lijden                                                                                                                                                                     

Jezus is niet tegengesteld aan Israël en Israël niet aan Jezus, aldus de hoogleraar. “Beiden zijn verenigd in wat is geschreven in Psalm 44:23 ‘Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn geacht als schapen ter slachting’. Vanwege de nauwe verbinding van christelijk geloof en Israël is het onmogelijk christelijk te geloven zonder over Israël na te denken, zegt hij. “Wij belijden de God van Israël en dat betekent de God van de Joden, ook van die Joden die stierven in Auschwitz. Alle vragen van Joden zijn ook vragen van christenen.”Van de Beek noemt de dood van Christus de vervulling van “de heiliging van de Naam”. Dit centrale joodse concept wil ten diepste zeggen: uit liefde tot God volkomen gehoorzamen aan de richtlijnen van de Torah – zelfs al kost je dat je leven. De grote vraag is, zegt Van de Beek, hoe het na het lijden en sterven van Christus, toch een slachting kon plaatsvinden in zo’n verschrikkelijke vorm als de holocaust. Een moord waarmee uiteindelijk “de Naam zelf ten onder moet worden gebracht”. Christenen zijn zich veel te weinig bewust dat “de oplossing van het joodse vraagstuk”, de moord op de joden in ’40-’45 zich richt tegen de kern van het christelijk geloof en ten diepste een moord wil zijn op God zelf. De mens die zelf god wil zijn, verdraagt het niet dat er nog een andere Naam onder de zon is, die Ene Naam die ons wijst op de stem van ons gewéten.  


↑ Top  

© Kerk en Israel - Noordwest Veluwe 2018   - Leden -

Uw Internet Explorer versie is verouderd.

Deze website kan niet met deze browser worden bekeken!

Upgrade uw browser naar de laatste versie (Internet Explorer 8) of installeer een andere browser, zoals Firefox of Google Chrome)